Wat biedt De InternetMediator?

Werkwijze

Voordelen

Tarieven

Voorwaarden

Contact

De InternetMediators

Home

Werkwijze


Meer over mediation

Voordat de mediation kan starten moeten beide partijen aantonen dat ze zijn, wie ze zeggen te zijn en dat ze bevoegd zijn om te beslissen over de kwestie. Dat kan gerealiseerd worden middels het overleggen van een identificatie-bewijs en eventueel een uittreksel Kamer van Koophandel . Telefonische verificatie is de laatste stap van dit onderdeel.
Voordat de feitelijke mediation start wordt een mediationovereenkomst getekend waarin de spelregels en afspraken met betrekking tot de mediation worden vastgelegd. Vervolgens sturen beide partijen alle informatie die betrekking heeft op het geschil via de mail naar De InternetMediator.
Daarna wordt in een besloten chatroom een brainstormsessie georganiseerd om in kaart te brengen wat de belangen van partijen zijn en welke mogelijk-heden zij zien voor oplossingen. Als dat nodig of wenselijk is kunnen in deze fase deskundigen worden geraadpleegd door partijen.
In één of meer chatsessies wordt vervolgens onderhandeld om tot een oplossing te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is. Als het nodig of wenselijk is kunnen de chatsessies ook vervangen worden door telefonische vergaderingen of fysieke ontmoetingen.
Als partijen het eens zijn wordt tot slot een vaststelilngsovereenkomst opgesteld en door betrokkenen getekend.

Meer over schikken
Beide partijen laten - vertrouwelijk - aan De InternetMediator weten hoever ze eventueel bereid zijn toe te geven op hun oorspronkelijke standpunt. De InternetMediator bekijkt of er vanuit de twee voorstellen een basis is om tot een vergelijk te komen, met andere woorden of er een overlap te vinden is in wat partijen voorstellen. Als dat zo is dan koppelt De InternetMediator dat terug aan beide partijen en is het aan hem om te bepalen wat exact het bedrag wordt waarover ze overeenstemming kunnen bereiken.

Meer over arbitrage
Bij arbitrage beschikken de partijen over een soort privérechter die op grond van met partijen gemaakte afspraken, een beslissing neemt over het geschil. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor arbitrage, neem dan contact met ons op via de mail.