Wat biedt De InternetMediator?

Werkwijze

Voordelen

Tarieven

Voorwaarden

Contact

De InternetMediators

Home

Wat biedt De InternetMediator?


Mediation

Mediation betekent letterlijk bemiddeling en is een vorm van geschillen-beslechting waarbij een onafhankelijk bemiddelaar (de mediator) tussen de partijen staat en ze begeleidt en ondersteunt om tot een gezamenlijke oplossing van het probleem te komen. De mediator doet - in tegenstelling tot de arbiter - geen uitspraak over het conflict maar partijen zelf bepalen hoe de oplossing er uit komt te zien. Belangrijke kenmerken van het mediationproces zijn de vrijwilligheid, de vertrouwelijkheid en de mogelijkheid om creatieve oplossingen te kiezen. Er is een gemeenschappelijk doel en de punten van overeenstemming tussen partijen bepalen het resultaat. Mediation is een informele procedure waarbij het vertrouwen in de gevonden oplossing van partijen en de mate waarin hun belang er mee gediend is, de garantie is voor de realisatie van de afspraken.

Schikken
De InternetMediator kan worden ingeschakeld om te bekijken of er ruimte is tussen partijen om tot een schikking te komen. Dit is een mogelijkheid die vooral geschikt is voor kwesties die over geld gaan zoals (deels) betwiste vorderingen of schadevergoeding. Beide partijen laten - vertrouwelijk - aan De InternetMediator weten hoever ze eventueel bereid zijn toe te geven op hun oorspronkelijke standpunt. De InternetMediator bekijkt of er vanuit de twee voorstellen een basis is om tot een vergelijk te komen, met andere woorden of er een overlap te vinden is in wat partijen voorstellen.

Arbitrage
In Nederland is Arbitrage een wettelijk geregelde vorm van geschillen-beslechting die partijen de mogelijkheid biedt zelf personen aan te wijzen die bevoegd zijn over het geschil een bindende uitspraak te doen. Het is vergelijkbaar met een gang naar de rechter maar het voordeel van arbitrage is dat het snel is en in belangrijke mate vormvrij. Arbitrage als manier om een conflict op te lossen is alleen geschikt voor zaken die over geld (vermogen) gaan. Een arbitraal vonnis is bindend en de uitvoering ervan kan middels de rechter worden afgedwongen.