Wat biedt De InternetMediator?

Werkwijze

Voordelen

Tarieven

Voorwaarden

Contact

De InternetMediators

Home

Tarieven


Onze mediators hanteren een tarief van € 100 per uur. Voor spoedeisende zaken kan dat tarief verhoogd worden tot maximaal € 125 per uur. In ieder geval worden van te voren duidelijke afspraken gemaakt over het geldende tarief en andere eventueel bijkomende kosten (huur, deskundigen etc).

Hoeveel tijd er aan een mediation besteed zal worden is vooraf meestal niet aan te geven. Het is immers niet de mediator maar het zijn de partijen die bepalen of en wanneer hun conflict is opgelost. Wel kan over het maximaal aantal uren van te voren tussen mediator en partijen een afspraak worden gemaakt.

De genoemde prijzen zijn exclusief 19 % BTW en gelden voor de kosten van de mediator. De kosten van de mediation worden, in een van te voren door partijen vast te stellen verhouding, gedragen door de partijen gezamenlijk.