Wat biedt De InternetMediator?

Werkwijze

Voordelen

Tarieven

Voorwaarden

Contact

De InternetMediators

Home

Online mediation voor particulieren en bedrijven


Als u in een conflict verzeild raakt, privé of zakelijk, dan heeft u een aantal verschillende soorten mogelijkheden om het conflict te beslechten of op te lossen. Natuurlijk is er de gang naar de rechter. Als u daarvoor kiest dan doet de rechter een uitspraak over uw conflict en moet u zich daar over het algemeen bij neerleggen (al dan niet na hoger beroep). Bij een rechtszaak is er een winnaar en een verliezer en neemt een onafhankelijke derde (de rechter) een besluit over de manier waarop uw conflict moet worden opgelost. Maar zelfs als u de winnaar bent zal uw relatie met de andere partij bij het conflict over het algemeen een deuk hebben opgelopen. Soms is dat niet erg maar in veel gevallen wilt of moet u met de tegenpartij verder in het leven of in zaken. In dat geval is alternatieve geschillenbeslechting een goed alternatief.

Er zijn verschillende vormen van alternatieve geschillenbeslechting mogelijk zoals schikken, arbitrage of mediation. Het belangrijkste verschil tussen mediation en andere vormen van geschillenbeslechting is dat bij mediation de partijen zelf, onder begeleiding van de mediator, werken aan de oplossing van hun conflict. Zij weten als geen ander welke belangen allemaal voor hen op het spel staan dus kunnen ook beter dan wie dan ook bepalen of een voorgestelde oplossing voor ieder van hen een reële optie is. Bovendien kan bij het zoeken naar een oplossing met meer elementen en belangen rekening gehouden worden dan alleen wat de wet op een bepaald punt voorschrijft.

Op deze plek vindt u op korte termijn de informatie over De InternetMediator. De InternetMediator is onderdeel van het samenwerkingsverband MJC waaraan ook De InternetJurist en De InternetCoach zijn verbonden. Wilt u nu al contact met ons opnemen, dan kunt u een mail sturen naar info[at]deinternetmediator.nl